Jantárová 30
040 01 Košice
IČO: 36 775 878
email: jeszi@centrum.sk
MENU:

O nás


    Firma JESZENSZKI ÉS FIA Kft. bola založená v roku 1999 ako rodinný podnik. Sídlo firmy je v MR, Nyíregyháza Csemete u. 1. Na tejto adrese je kancelária, dielňa aj objekt v ktorom je celý strojový park. Kmeňový stav zamestnancov je v počte 21. Dňa 5.3.2007 bola spoločenskou zmluvou založená dcérska firma na Slovensku s 51% účastou JESZENSZKI ÉS FIA Kft.

Hlavnou činnosťou spoločnosti je :